De Zevensprong

Reglementering kandidaatstelling TADD


(klik hier door naar de omzendbrief)

2.2.3. Overgangsmaatregelen TADD

Voor tijdelijke personeelsleden die aan bepaalde voorwaarden voldoen, gelden de nieuwe voorwaarden voor TADD niet. Zij kunnen beroep doen op een specifieke overgangsmaatregel.

Het gaat om volgende groepen:   * het tijdelijke personeelslid heeft uiterlijk op 30 juni 2019 minstens 720 dagen dienstanciënniteit verworven gespreid over minstens 3 schooljaren

                                                        * het tijdelijke personeelslid heeft uiterlijk op 30 juni 2019 gespreid over minstens twee schooljaren minstens 580 dagen en maximum 719 dagen

                                                             dienstanciënniteit verworven

                                                        * het tijdelijke personeelslid heeft uiterlijk op 30 juni 2020 minstens 720 dagen dienstanciënniteit verworven gespreid over minstens 3 schooljaren

                                                      Opgelet !
                                                       Voor een personeelslid geldt in principe slechts één overgangsmaatregel.
                                                       Bij de kandidaatstelling voor het recht op TADD zal duidelijk zijn welke overgangsmaatregel van toepassing is voor het personeelslid .

Procedure

 Vóór 15 mei

  Formulier ‘kandidaatstelling TADD’ plus Dienstattest overhandigen aan de in aanmerking komende personeelsleden.

 Vóór 15 juni

  De personeelsleden die van hun recht op TADD willen gebruik maken, stellen zich kandidaat TADD.

  Kandidaatstelling aangetekend opsturen naar:

                             CASS van de ‘Zevensprong’

                                t.a.v. de coördinerend directeur Joris Breynaert

                             Collegestraat 19

                            9470 Denderleeuw

 Vanaf 16 juni

  Alle kandidaten worden opgelijst binnen de scholengemeenschap.

 30 juni

  Dienstanciënniteit vaststellen voor de TADD

 31 augustus

  Dienstanciënniteit vaststellen voor TADD van de administratieve medewerker.

 1 september

  Aanstelling TADD.

 

© Copyright 2020 | De Zevensprong | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved