De ZevensprongDe Zevensprong 3

Visie


 Visie, doelstellingen en ontstaan Scholengemeenschap 

 

Visie

Kleine scholen hebben dikwijls beperkte draagkracht, middelen en expertise om hun maatschappelijke opdracht te vervullen.
Gesterkt door samenwerkingsverbanden kunnen ze beter het hoofd bieden aan beheers- en beleidsproblemen.

⇒ schaalgrootte biedt voordelen!

   sinds 1 september 2003 benutbaar via nieuwe structuur.

Vorming van Scholengemeenschap leidt tot bundelen van krachten met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van iedere individuele school.
⇒afzonderlijke scholen behouden eigenidentiteit.

Schoolbesturen “De Zevensprong” geloven in dynamiek van organische ontwikkeling.
⇒ inbreng en feedback van participanten!
⇒ brugfunctie van coördinerend directeur!

 
   

Geloof in potentieel bij directies en schoolbesturen

Samenwerkingsovereenkomst op 30 juni 2003.
5 schoolbesturen, 7 scholen, 2900 leerlingen, 200 leerkrachten en beleids- en ondersteunend personeel.
Stimulering vanuit onderwijsoverheid Naam: “De Zevensprong”

 
   
 Samenwerkingsovereenkomst

Verantwoordelijkheid: comité van afgevaardigden van schoolbesturen.


Bevoegheden: –Aanwending puntenenveloppe voor de scholengemeenschap.
                     –Aanwending puntenenveloppe voor ICT en Zorg.
                     –Aanwending punten die kunnen worden samengelegd voor beleids- en ondersteunend personeel.
                     –Sluiten van samenwerkingsakkoord met school van buitengewoon onderwijs.
                     –Opnemen van bijkomende scholen.
                     –Maken afspraken:
                                                 •Overdracht van lestijden
                                                 •Zorgbeleid
                                                 •Gebruik van infrastructuur
                                                 •Personeelsbeleid (wervings-, inzet- en benoemingsbeleid)
                                                 •(Toegelaten) andere domeinen
                                                 •Dekking kosten uit financiële bijdragen 

Verhogen efficiëntie is belangrijk ,maar verbeteren onderwijskwaliteit is primordiaal!

⇒ bereikbaar doordat mensen (met verschillende achtergronden) samen denken, taken verdelen, organiseren.

 bloem

   

Doelstellingen

Pedagogisch-didactisch:
                                  –Pedagogische verrijking.
                                  –Op gang brengen van dynamiek van professionele ontwikkeling.

Gezamenlijke aanwending infrastructuur.
Optimalisatie van het lestijdenpakket.
Gemeenschappelijke initiatieven op administratief en organisatorisch vlak.
⇒ hefboom: bereidheid tot samenwerken en tot delen van kennis/kunde.

 
   

Samenwerkingsovereenkomst

Verantwoordelijkheid: comité van afgevaardigden van schoolbesturen.


Bevoegheden: –Aanwending puntenenveloppe voor de scholengemeenschap.
                     –Aanwending puntenenveloppe voor ICT en Zorg.
                     –Aanwending punten die kunnen worden samengelegd voor beleids- en ondersteunend personeel.
                     –Sluiten van samenwerkingsakkoord met school van buitengewoon onderwijs.
                     –Opnemen van bijkomende scholen.
                     –Maken afspraken:
                                                 •Overdracht van lestijden
                                                 •Zorgbeleid
                                                 •Gebruik van infrastructuur
                                                 •Personeelsbeleid (wervings-, inzet- en benoemingsbeleid)
                                                 •(Toegelaten) andere domeinen
                                                 •Dekking kosten uit financiële bijdragen

Verhogen efficiëntie is belangrijk ,maar verbeteren onderwijskwaliteit is primordiaal!

⇒ bereikbaar doordat mensen (met verschillende achtergronden) samen denken, taken verdelen, organiseren.

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
© Copyright 2019 | De Zevensprong | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved