De Zevensprong

Visie


 Visie, doelstellingen en ontstaan ScholengemeenschapLogo # scholen

 

Kleine scholen hebben dikwijls beperkte draagkracht, middelen en expertise om hun maatschappelijke opdracht te vervullen.
Gesterkt door samenwerkingsverbanden kunnen ze beter het hoofd bieden aan beheers- en beleidsproblemen.

⇒ schaalgrootte biedt voordelen!

   sinds 1 september 2003 benutbaar via nieuwe structuur.

Vorming van Scholengemeenschap leidt tot bundelen van krachten met respect voor het pedagogisch project en de cultuur van iedere individuele school.
⇒afzonderlijke scholen behouden eigenidentiteit.

Schoolbesturen “De Zevensprong” geloven in dynamiek van organische ontwikkeling.
⇒ inbreng en feedback van participanten!
⇒ brugfunctie van coördinerend directeur!

 
   

Geloof in potentieel bij directies en schoolbesturen

Samenwerkingsovereenkomst op 30 juni 2003: 5 schoolbesturen, 7 scholen, tot 3100 leerlingen, 240 leerkrachten en beleids- en ondersteunend personeel.
Vanaf 1 september 2020: 2 schoolbesturen, 4 scholen, 1700 leerlingen, 150 leerkrachten en beleids- en ondersteunend personeel.
Stimulering vanuit onderwijsoverheid Naam: “De Zevensprong”

 
   
 Samenwerkingsovereenkomst

Verantwoordelijkheid: comité van afgevaardigden van schoolbesturen.


Bevoegheden: –Aanwending puntenenveloppe voor de scholengemeenschap.
                     –Aanwending puntenenveloppe voor ICT en Zorg.
                     –Aanwending punten die kunnen worden samengelegd voor beleids- en ondersteunend personeel.
                     –Sluiten van samenwerkingsakkoord met school van buitengewoon onderwijs.
                     –Opnemen van bijkomende scholen.
                     –Maken afspraken:
                                                 •Overdracht van lestijden
                                                 •Zorgbeleid
                                                 •Gebruik van infrastructuur
                                                 •Personeelsbeleid (wervings-, inzet- en benoemingsbeleid)
                                                 •(Toegelaten) andere domeinen
                                                 •Dekking kosten uit financiële bijdragen 

Verhogen efficiëntie is belangrijk ,maar verbeteren onderwijskwaliteit is primordiaal!

⇒ bereikbaar doordat mensen (met verschillende achtergronden) samen denken, taken verdelen, organiseren.

 bloem

   

Doelstellingen

Pedagogisch-didactisch:
                                  –Pedagogische verrijking.
                                  –Op gang brengen van dynamiek van professionele ontwikkeling.

Gezamenlijke aanwending infrastructuur.
Optimalisatie van het lestijdenpakket.
Gemeenschappelijke initiatieven op administratief en organisatorisch vlak.
⇒ hefboom: bereidheid tot samenwerken en tot delen van kennis/kunde.

 
   

Samenwerkingsovereenkomst

Verantwoordelijkheid: comité van afgevaardigden van schoolbesturen.


Bevoegheden: –Aanwending puntenenveloppe voor de scholengemeenschap.
                     –Aanwending puntenenveloppe voor ICT en Zorg.
                     –Aanwending punten die kunnen worden samengelegd voor beleids- en ondersteunend personeel.
                     –Sluiten van samenwerkingsakkoord met school van buitengewoon onderwijs.
                     –Opnemen van bijkomende scholen.
                     –Maken afspraken:
                                                 •Overdracht van lestijden
                                                 •Zorgbeleid
                                                 •Gebruik van infrastructuur
                                                 •Personeelsbeleid (wervings-, inzet- en benoemingsbeleid)
                                                 •(Toegelaten) andere domeinen
                                                 •Dekking kosten uit financiële bijdragen

Verhogen efficiëntie is belangrijk ,maar verbeteren onderwijskwaliteit is primordiaal!

⇒ bereikbaar doordat mensen (met verschillende achtergronden) samen denken, taken verdelen, organiseren.

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
© Copyright 2023 | De Zevensprong | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved