De ZevensprongDe Zevensprong 3

reglementering kandidaatstelling vaste benoeming


 

reglementering

 

procedure

15 oktober

In elke school van de SG worden de lestijden/lesuren vastgesteld die werkelijk vacant zijn.

Oplijsten van alle vacante uren binnen de SG.

15 november

Meedelen van de vacante betrekkingen aan de voor vaste benoeming in aanmerking komende personeelsleden.

Lijst  vacante betrekkingen.

Vóór 15 december

Kandidaatstelling voor een vaste benoeming in een wervingsambt indienen bij de directeur t.a.v. het schoolbestuur van de respectievelijke scholen.

Ontvangstbewijs aan betrokkene afgeven.

Vanaf 16 december

Alle kandidaten binnen de SG worden opgelijst.

31 december

Dienstanciënniteit vaststellen voor de vaste benoeming. (incl. adm. medewerkers)

1 januari

Vaste benoeming

 

© Copyright 2019 | De Zevensprong | Realisation: Abusol | Sitemap | All rights reserved